Římskokatolická farnost Dobročkovice

Již od 14. století se modlíme a pracujeme, žijeme a společně směřujeme do Boží náruče.

Pořad bohoslužeb

Vždy čerstvé ohlášky

životní události

Křest dítěte? Svátost smíření? Mše svatá? Vše na jednom místě

o farnosti

Trocha historie nikoho nezabije…

Co je dobré si přečíst

Bez kvalitní četby nelze postupovat v duchovním životě

Aktuálně

Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.